!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Khorramabad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKhorramābād; Khoramabad; Khurramabad; Khorram Abad; Khorram Abād; Khur Ramābād    خرم آباد‎ ‎  [Ḫorramābād]   خورمووه [Xormuve  خوڕەماباد‎  [Ḫurremābād]   Chorramábád


Khorramabad Zoo
Isfahan Soffe Park Zoo
 باغ وحش خرم آباد‎ ‎‎
33°29'45"N, 48°21'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0023A
     
 
Khorramabad
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová zoo (otevřena 2011). K dispozici je jen velmi málo informací. Lvi, medvědi, vlci, opice, sistánský skot, velbloudi, ježci, pštrosi, dravci...

new zoo (opened 2011). Only very few information is available. Lions, bears, wolves, monkeys, Sistani cattle, camels, hedgehogs, ostriches, raptors...

N/A

N/A

2011

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.