!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kish

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKish Island کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  Kiš

historicky • historically:   Kamtina; Arakia; Arakata; Ghiss


Kish Aquarium
 آکواریوم کیش‎‎
26°32'09"N, 54°01'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0045A
     
 
Ferdousi str
Kish
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.kish.ir/... 
na turistických stránkách ostrova • in the tourist site of the island: www.hellokish.com/...
 
 
populární mořské akvárium ležící přímo v Art Centru. V několika nádržích jsou ryby Perského zálivu. Kromě ryb je zde i několik terárií s exotickými hady a krokodýli.

popular marine aquarium located just within Art Centre. In several tanks are fish of Persian Gulf. In addition to fish there are also several terrariums with exotic snakes and crocodiles.

blízko je delfinárium s ptačím parkem
near is dolphinarium with bird park

N/A

N/A

soukromé (Kis Free Zone)
private (Kish Free Zone)

~ 1000 m2

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 70 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.