!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kish

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKish Island کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  کیش‎‎‎‎‎  [Kish]  Kiš

historicky • historically:   Kamtina; Arakia; Arakata; Ghiss


Kish Dolphin Park
  پارک دلفین کیش
26°30'19"N, 54°02'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0046A
     
 
Jahan str
Kish
IRAN
 
+98 7644445237
 
+98 7644445230
 
info☼kishdolphipark.com
 
www.kdp.ir
Delfinárium • Dolphinarium: www.kish.ir/... 
Delfinárium na stránkách ostrova • Dolphinarium in the site of the island: www.hellokish.com/...
Ptačí zahrada • Bird Garden: www.kish.ir/... 
Ptačí zahrada na stránkách ostrova • Bird Garden in the site of the island: www.hellokish.com/...
 
první a jediné delfinárium v Íránu, ale nejen to - Dolphin Park je nejen delfinárium, ale i ptačí zahrada a motýlí zahrada - dům bourců, umělý tropický prales, soptící vulkán, zahrada orchidejí, kaktusová zahrada a podvodní akvárium. Delfíni (víc než 20 kusů), běluhy, 2 druhy lachtanů, vydry pobřežní, okolo 60 druhů ptáků (pštrosi, plameňáci, pelikáni, čápi, papoušci, tukani, turaka, labutě, tučňáci...) a krokodýli, želvy, hadi, opice.

first and the only dolphinarium in Iran, but not only that - the Dolphin Park is not only dolphinarium, but also Bird Garden and Butterfly Garden - House of Silkworm mothes, man made tropical forest, erupting volcano, orchid garden, cactus garden and underwater aquarium. Dolphins (more than 20 specimens), belugas, 2 species of seals, marine otters, around 60 species of birds (ostriches, flamingos, pelicans, storks, parrots, toucans, turacos, swans, penguins...) and crocodiles, tortoises, snakes, monkeys.

mnoho atrakcí, více než 100 druhů rostlin, blízko akvárium s teráriem
many attractions, more than 100 species of plants, near is aquarium with terrarium

N/A

2001

soukromé
private

70 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Image 1 of 3
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Image 2 of 3
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Image 3 of 3
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010
Ivan Mlinarić, 21.12. 2010

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 08.07. 2013 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.