!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kuhsar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Koohsar كوهسار [Kuhsar]

dříve • formerly: Chendar (Chendār; چِندار)


Alborz Wildlife Centre
 مرکز حیات وحش البرز 
35°57'00"N, 50°48'32"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0072A
     
 
Isar Recreatinal Complex
Kuhsar
IRAN
 
+98 2644324242
+98 2644325780 - 7
+98 2644324246
 
+98 2644324243
 
info☼isarcomplex.com
 
www.isarcomplex.com  
 
zoo v rekreačním komplexu Isar (původně pro veterány) - více než 100 druhů zvířat - lvi, rysi, kočky bažinné, medvědi, vlci, hyeny, manuli, opice, onageři, srnci, mezopotámští daňci, kozorožci, velbloudi jednohrbí i dvouhrbí, lamy, kozy, koně, poníci, divočáci, klokani, veverky, králíci, pštrosi, dravci, sovy, papoušci, plameňáci, jeřábi, pelikáni, čápi, vodní ptáci, bažanti, pávi, slepice, holubi, krokodýli, hadi, ryby (jeseteři, kapři, koi kapři, pstruzi...)

zoo Isar Recreational Complex (originally for veterans) - more than 100 species of animals - lions, lynxes, jungle cast, bears, wolves, hyenas, Pallas's cats, monkeys, onagers, roe deer, mesopotamian fallow deer, ibexes, dromedaries and Bactrian camels, llamas, goats, horses, ponies, wild boars, kangaroos, squirrels, rabbits, ostriches, raptors, owls, parrots, flamingos, cranes, pelicans, storks, waterfowl, pheasants, peacocks, chickens, pigeons, crocodiles, snakes, fish (sturgeons, carps, koi carps, trout s...)

bazén, sportoviště, ubytování
swimming pool, sport fields, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (původně nadace pro veterány)
private (originally foundation for veterans)

260 ha (celý komplex • the whole complex)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2014
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 28.08. 2016Poslední úprava 28.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.