!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mashhad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

مشهد [Masẖhad مشهد [Masẖhad]   Mašhad ; Mašchad

historicky • historically: Sanabad


Mashhad Birds Garden
Sepad Birds Garden
  باغ پرندگان مشهد   [Bagh-e parandegan Masẖhad] •  باغ پرندگان سپاد  [Bagh-e parandegan Sepad]
36°20'45"N, 59°35'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0053A
     
 
Sepad
Mashhad
IRAN
 
+98 9157701371
+98 9159077585
 
N/A
 
N/A
 
www.birds-garden.ir  
 
nový malý ptačí park v turistické oblasti Sepad - okolo 700 kusů / 50 druhů ptáků (plánováno je cca 100) - pštrosi, dravci, sovy, papoušci, pěvci, slípky, jeřábi, vodní ptáci, slepice, perličky, bažanti, koroptve, křepelky, pávi, holubi...

new small bird park in the Sepad tourist area - around 700 specimens / 50 species of birds (ca. 100 is planned) - ostriches, raptors, owls, parrots, songbirds, swamphens, cranes, waterfowl, chickens, guinea fowl, pheasants, partridges, quails, peacocks, pigeons...

N/A

N/A

18. března 2015
18th March 2015

městské
municipal

~0,6 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~50 / ~ 700
(2014)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.