!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Namakabrud

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingNamakābrūd; Namak Abrud; Namak Ābrūd; Namakabrood; Namakabroud    نمک‌آبرود‎  [Namak Ābrūd]


Aqua Lion
  آکوالیون
36°40'06"N, 51°18'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0052A
     
 
Namakabrud
Kelarestaq-e Gharbi Rural District
Central District, Chalus County
Mazandaran Province
IRAN
 
+98 9125673226
+98 9128058507
 
N/A
 
N/A
 
www.namakabroud.com/...  
 
Aqua Lion je bazén 2 lachtanů kaliforských (150.000 litrů), výběh plameňáků a 20 sladkovodních a mořských akvárií v kavárně

the Aqua Lion it is pool of 2 Californian sea lions (150,000 litres), enclosure of flamingos and 20 freshwater and marine aquariums in café

show lachtanů, focení s lachtany
sea lion show, photographing with sea lions

kavárna
café

březen 2012
March 2012

soukromé (?)
private (?)

3.000 m2 (0,3 ha) + 260 m2 kavárna; kapacita diváků - 400
3,000 m2 (0.3 ha) + 260 m2 café; capacity audience - 400

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.