!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qaleh Now

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingGhaleh Now   قلعه نو‎  [Qalʿh Now]

většina zdrojů uvádí • most of sources mention:  Zabol


Chah Nime Zoo
Chah nime Forest Park and Zoo • Zabol University Zoo
 باغ وحش چاه نیمه‎‎‎  •    باغ وحش دانشگاه زابل  •    پارک جنگلی و باغ وحشی چاه نیمه
30°49'43"N, 61°38'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0011A
     
 
Qaleh Now
IRAN

Zabol University
Faculty of Agriculture
Jihad square
Zabol
IRAN
 
Zabol University:
+98 5422225077
 
Zabol University:
+98 5422226762
 
Zabol University:
agf☼uoz.ac.ir
 
N/A  
 
zoo Univerzity v Zábolu leží u obce Qaleh Now (asi 35 km jz. od Zábolu a 5 km východně od Zahaku) u vodních nádrží Chah Nime. Je to poměrně nová a jedna z lepších zoo v zemi. Především íránská fauna (ale nejen) - lvi, divoké kočky, medvědi, jeleni, kozorožci, divoké ovce, sistánský skot, velbloudi, gazely, opice, pštrosi, koroptve, bažanti, frankolíni, pávi, perličky, plameňáci, vodní ptáci, hadi, krokodýli, suchozemské želvy...

zoo of the University of Zabol is located in Qaleh Now village (about 35 km southwest from Zabol and 5 km east from Zahak) near Chah Nime reservoirs. It is relatively new and one of the better zoos of the country. Mainly local fauna (but not only) - lions, wild cats, bears, deer, ibex, wild shhep, Sistan cattle, camels, gazelles, monkeys, ostriches, partridges, pheasants, francolins, peacocks, guinea fowl, flamingos, waterfowl, snakes, crocodiles, terrestrial tortoises...

rekreační komplex
recreational complex

N/A

2004 (?)

Univerzita Zábol - jedna z deseti zoo s licencí
University of Zabol - one of ten zoos with licence

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.