!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qom

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Q'um; Ghom; Gom  قم ‎ [Qom قم ‎ [Qom]   قوم [Qum Qom; Kom


Qom Hashemi Garden Bird Park
  پارک پرندگان بوستان هاشمی قم  [Park parandegan Hashemi Bostan Qom]
34°39'15"N, 50°55'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0060A
     
 
Hashemi Garden
Qom
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
NA  
 
malý ptačí park v Zahradě Hashemi - dravci, sovy, papoušci, plameňáci, vodní ptáci, pávi...

small bird park in Hahemi Garden - raptors, owls, parrots, flamingos, waterfowl, peacocks...

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.