!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Qoroq

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingGhorogh   قرق‎‎  [Qoroq]


Qoroq Forest and Zoo Park
 جنگل و باغ وحش قرق‎‎
36°52'19"N, 54°41'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0042A
     
 
Qoroq
Golestan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo s místními zvířaty (vlci, jeleni, daňci apod.) ve Forset Parku.

small zoo with local animals (wolves, red and fallow deer and so on) in the Forest Park

dětské hřiště, kemping
children's playgrund, camping

restaurace a kavárna
restaurant and café

N/A (Forest Park okolo 1971)
N/A (the Forest Park around 1971)

N/A

650 ha (celý Lesní park)
650 ha (the whole Forest Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.