!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sarein

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Sareyn, Sar‘eyn, Sara’eyn, Sar‘eīn, Sar ‘Eyn  سرعين ‎ [Sarein Sərein  Sarejn


Sarein Bird Garden
  باغ پرندگان سرعين  [Bagh-e parandegan Sarein]
38°09'00"N, 48°04'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0061A
     
 
Sarein
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
NA  
 
nový ptačí park - okolo 100 druhů ptáků - plameňáci, pěvci, bažanti, křepelky, pávi...

new bird park - around 100 bird species - flamingos, songbirds, pheasants, quails, peacocks...

N/A

N/A

červenec 2012
July 2012

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.