!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shahrud

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingShāhrūd; Shahrood; Shahroud; Shārūd   شاهرود‎‎  [Shāhrūd]   Šáhrúd ; Šáchrúd

dříve • formerly:   Emāmshahr ; اِمامشَهر


Shahrud Abshar Zoo
 باغ وحش آبشار شاهرود‎‎‎
36°25'38"N, 54°57'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0032A
     
 
Abshar Park
Shahrud
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zoo v parku Abshar (Vodopád). K dispozici nejsou téměř žádné informace. Lvi, jeleni, vodní ptáci...

zoo in Abshar Park (Waterfall). Nearly no information is available. Lions, deer, waterfowl

N/A

N/A

N/A

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.05. 2012Poslední úprava 17.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.