!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shiraz

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingShīrāz    شیراز‎  [Shīrāz]  شیراز‎  [Shīrāz]   Šíráz


Shiraz Bird Garden
  باغ پرندگان شیراز  [Bagh-e parandegan Shīrāz]
29°43'58"N, 52°26'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0051A
     
 
Dr. Hesabi Hwy
District 10
Shiraz
IRAN
 
+98 716504653
+98 716504652
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá ptačí zahrada - údajně kolo 300 druhů / 2000 ks ptáků - pštrosi, sovy, papoušci, korunáči, pěvci, čápi, jeřábi, plameňáci, vodní ptáci, perličky, bažanti, pávi... V zimě 2013 / 2014 přestala fungovat dodávka elektriky a 20. ledna 2014 se pod tíhou sněhu propadly dvě voliéry. Mnoho ptáků uletělo a mnoho jich umrzlo, park byl následně zavřen, není však zřejmé zda dočasně nebo trvale.

small private brid garden - reportedly around 300 species / 2,000 specimens of birds - ostriches, owls, parrots, crowned pigeons, songbirds, storks, cranes, flamingos, waterfowl, guinea fowl, pheasants, peacocks... In the winter of 2013 / 2014, the supply of electricity ceased to function and two aviaries fell under the weight of snow 20th January 2014. Many birds flew away, and many froze to death, the park was subsequently closed, however it is not clear whether temporarily or permanently.

N/A

N/A

2009 nebo 2010 (1388 podle íránského kalendáře)
2009 or 2010 (1388 in Iranian calendar)

soukromé (Ismail Ghasemi - اسماعیل قاسمی)
private (Ismail Ghasemi - اسماعیل قاسمی)

~0,2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 26.08. 2016Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.