!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shiraz

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingShīrāz    شیراز‎  [Shīrāz]  شیراز‎  [Shīrāz]   Šíráz


Shiraz Zoo
Ahiraz Zoo Akar Abad
 باغ وحش شیراز‎‎باغ وحش اکبرآباد شیراز
29°37'32"N, 52°33'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0009A
     
 
Melli Garden
Shiraz
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
jedna z nejstarších íránských zoo leží v Národní zahradě (Melli Garden) poblíž stadionu. Lvi, levharti, medvědi, hyeny, vlci, opice, sloni, velbloudi, kozorožci, ovce, divočáci, pštrosi, dravci, pávi, holubi, hadi, želvy, ještěrky,  krokodýli, akvárium

one of the oldest Iranian zoos is located in the National Garden (Melli Garden) near Stadium. Lions, leopards, bears, hyenas, wolves, monkeys, elephants, camels, ibex, sheep, wild boars, ostriches, raptors, peacocks, pigeons, snakes, tortoises, lizards, crocodiles, aquarium

N/A

N/A

N/A

městská (?) - jedna z deseti zoo s licencí
municipal (?) - one of ten zoos with licence

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.