!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tabriz

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTabrīz  تبریز ‎ [Tabrīz تبریز ‎ [Tabrīz]   تەورێز [Tewrêz Təbriz  Թաւրիզ [Tʻawriz]  Tebriz  Tabríz


Tabriz Baghlar Baghi Zoo
Tabriz Baghlarbaghy Zoo
  باغ وحش باغلارباغی تبریز‎ ‎‎
38°03'44"N, 46°20'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0025A
     
 
Baghlar Baghi Amusement Park
Bahman 29 blvd
Tabriz
IRAN
 
+98 4113288850
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
menší zoo zábavního parku Baghlar Baghi - zvířata ve špatných podmínkách (malé klece). Zoo má tři části - 1) zahrada ptáků, 2) zahrada divokých zvířat a 3) zahrada plazů... Lvi, medvědi, vlci, opice, divočáci, velbloudi, stovky ptáků (pštrosi, jeřábi, pávi, dravci, sovy, bažanti, čápi, plameňáci, vodní ptáci, papoušci...), hadi, želvy, domácí zvířata...

smaller zoo of the Amusement park Baghlar Baghi - the animals in poor conditions (small cages). The zoo has three parts - 1) bird garden, 2) wildlife garden and 3) reptile garden... Lions, bears, wolves, monkeys, wild boars, camels, hundreds of birds (ostriches, cranes, peacocks, birds of prey, owls, pheasants, storks, flamingos, waterfowl, parrots...), snakes, turtles, domestic animals...

mnoho atrakcí v zábavním parku a také delfinárium
many attractions in the Amusement Park and also dolphinarium

restaurace, bufet
restaurants, buffet

1999

městské se soukromou účastí
municipal with private participation

4 ha (zoo)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.