!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tabriz

Tabrīz  تبریز ‎ [Tabrīz تبریز ‎ [Tabrīz]   تەورێز [Tewrêz]klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading  Təbriz  Թաւրիզ [Tʻawriz]  Tebriz  Tabríz


Tabriz Shah Goli Zoo
Tabriz El (Eal) Goli Zoo
  باغ وحش شاهگلی تبریز‎ ‎‎ •  باغ وحش ائل گلی تبریز
38°01'26"N, 46°22'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0026A
     
 
Shah Goli Park
Shahid Bakery blvd
Tabriz
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v parku Shah Goli (oficiálně se jmenuje El Goli, ale toto jméno se nepoužívá). Zvířata ve špatných podmínkách (malé klece). Opice, kočky, bažanti, dravci, pštrosi, pávi, papoušci, malé akvárium.

small zoo in Shah Goli Park (it is officially named El Goli, but this name is not used). Animals in poor conditions (small cages). Monkeys, cats, pheasants, raptors, ostriches, peacocks, parrots, small aquarium.

v parku je i zábavní parku, jezero a mnoho dalších atrakcí
in the park, there is also Amusement Park and many other attractions

restaurace, bufety apod. v parku
restaurants, buffets tec. in the par

N/A

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.