!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Taher Deh

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

طاهرده [Ţāher Deh]


Sari Animal Park
Sari Zoo
  پارک حیوانات ساری  •  باغ وحش ساری
36°36'13"N, 53°08'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0064A
     
 
Taher Deh
IRAN
 
+98 113812810
+98 9371573252
 
N/A
 
N/A
 
www.saricity.ir/...  
 
malá soukromá zoo s částí vnitřních a částí vnějších expozic. Tygři, lvi, medvědi, šakali, divoké kočky, kosmani, makaci, jeleni, velbloudi, kozy, dikobrazi, klokani, pštrosi, dravci, papoušci, tukani, korunáči, jeřábi, čápi, plameňáci, vodní ptáci, pávi, bažanti, křepelky, slepice, holubi, krokodýli, akvárium (asi 30 druhů ryb, korýšů, plazů i obojživelníků). V roce 2014 Odbor životního prostředí vydal varování o uzavření zoo, protože nemá licenci. Podle některých zdrojů zoo poté obdržela dočasnou licenci na 6 měsíců, nicméně současná situace není zcela jasná.

small private zoo with part of the inner and part of the outer exposures. Tigers, lions, bears, jackals, wild cats, marmosets, macaques, deer, camels, goats, porcupines, wallabies, ostriches, birds of prey, parrots, toucans, crowned pigeons, cranes, storks, flamingos, waterfowl, peacocks, pheasants, quails, chickens, pigeons, crocodiles, aquarium (about 30 species of fish, crustaceans, reptiles and also amphibians). In 2014, the Department of the Environment issued a warning about the closure of the zoo because it has no license. According to some sources, the zoo then received a temporary license for six months, but the current situation is not entirely clear.

noční prohlídky
night visits

bufet, kavárna
buffet, café

léto 2007
summer 2007

soukromé
private

1,8 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.