!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran City park Aquarium
Tehran Park-e Sahr Aquarium
 آکواریم پارک شهر تهران
35°40'54"N, 51°25'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0015A
     
 
Vahdat-e Islami st.
Fayyazbakhsh 1114613311
District 12
1111, Tehran
IRAN
 
+98 2155635454
 
N/A
 
amirasady2000☼yahoo.com
 
N/A  
 
menší akvárium v Městském parku (Park-e Sahr). Obyčejné menší nádrže s běžnými rybami - většinou sladkovodní tropické, jen několik mořských (chichlidy, čichavci, skaláry, anténovci, pangasi, kostlíni, piraně, perutýni, arowany, zobci, bodloci...) a několik vodních želv a korýšů

smaller aquarium in City Park (Park-e Sahr). Ordinary smaller tanks with common fish - mostly tropical freshwater, several marine only (cichlids, gouramis, catfishes, angel-fishes, pangasid-catfishes, alligator gars, piranhas, lionfishes, arowanas, coralfishes, sturgeonfishes...) and several aquatic turtles and crustaceans

v parku je i muzeum míru, bazén, knihovna, Zahrada ptáků
in the park there is also Peace Museum, pool, library, Bird Garden

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.