!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran City park Bird Garden
Tehran Park-e Sahr Bird Garden
 باغ پرندگان پارک شهر تهران
35°41'01"N, 51°24'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0016B
     
 
Vahdat-e Islami st.
Fayyazbakhsh 1114613311
District 12
1111, Tehran
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá ptačí zahrada v Městském parku (Park-e Sahr). 8 klecí a 2 výběhy - několik druhů papoušků, křepelky, krocani, holubi, pávi, bažanti, kachny...

smaller Bird Garden in City Park (Park-e Sahr). 8 cages and 2 enclosures - several species of parrots, quails, turkeys, pigeons, peacocks, pheasants, ducks...

v parku je i muzeum míru, bazén, knihovna, Akvárium
in the park there is also Peace Museum, pool, library, Aquarium

N/A

2009 (?)

městské
municipal

~0,4 ha (4362 m2)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.