!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran Eram Zoo
Tehran Zoo • Eram Zoo • Iram Zoo
  باغ وحش ارم  •   باغ وحش تهران
35°43'05"N, 51°17'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0002A
     
 
Karaj Highway 4 km
Eram Park
1000, Tehran
IRAN
 
+98 2144113079
+98 2144113081
+98 2144140814
+98 2144113099
 
+98 2144113079
+98 2144113088
 
zoo☼erampark.com
manager☼erampark.com
pr☼erampark.com
 
www.tehraneramzoo.ir
www.erampark.com/...
 

jedna z největších zoo Íránu byla původně založena naproti Mellat parku a později přemístěna do parku Eram, jehož je součástí. Kromě samotného stěhování zoo z Šemiranu do Eram parku byla také zrušena původní menažerie na kopci Duchamp, odkud byla přemístěna zvířata právě do nové zoo. Prakticky se tak ze dvou zo stala jedna.
V plánu je rozšíření zoo až na 13 ha. Lvi, tygři, levharti, rysi, vlci,  hyeny, medvědi, šimpanzi, opice, sloni, zebry, antilopy,  divočáci, onageři, velbloudi, jeleni, kozorožci, divoké ovce, klokani,  dravci, sovy, pštrosi, vodní ptáci, pelikáni, plameňáci, volavky, jeřábi, papoušci, turaka, ještěrky, krokodýli, hadi, ryby

One of the largest zoo of Iran was originally founded opposite to Mellat park and later moved to the Eram Park, whose is a part. In addition to the relocation of the zoo from Shemiran to Eram Park also the original menagerie on Duchamp Hill was abolished and animals from there were moved just to the new zoo. So practically the two zoos become one.
Resizing of the zoo to 13 ha is planned. Lions, tigers, leopards, lynxes, wolves, hyenas, bears, chimpanzees, monkeys, elephants, zebras, antelopes, wild boars, onagers, camels, deer, ibexes, wild sheep, wallabies, raptors, owls, ostriches, waterfowl, pelicans, flamingos, herons, cranes, parrots, turacos, lizards, crocodiles, snakes, fish...


jízda na koních; dětské hřiště; 2 zábavní parky ; jízda na lodičkách ; koupání (i pro ženy) ; cirkus...
horse riding ; children's playground; 2 amusement parks ; boat riding ; swimming (also for women) ; circus....

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

1958 (Mohammad Ali Mirza Dowlatshah) - původně v Šemiranu - naproti Mellat parku; 1992 přemístěna na současné místo (a také zvířata ze zrušené menažerie na kopci Duchamp)
1958 (by Mohammad Ali Mirza Dowlatshah) - originally in Shemiran - opposite of Mellat Park); 1992 moved to current place (and also animals from abolished menagerie on Duchamp Hill)

městská (?) - jedna z deseti zoo s licencí
municipal (?) - one of ten zoos with licence

4,5 ha zoo (in 75 ha Eram Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A cca 111 / 800
(2011)
N/A N/A N/A
 
2015
~2010
         
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Image 1 of 42
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Image 2 of 42
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Mohammadreza Sattari, 27.08. 2006
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 3 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 4 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 5 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 6 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 7 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 8 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 9 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 10 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 11 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 12 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 13 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 14 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 15 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 16 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 17 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 18 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 19 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 20 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 21 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 22 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 23 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 24 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 25 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 26 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 27 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 28 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 29 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 30 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 31 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 32 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 33 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 34 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 35 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 36 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 37 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 38 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 39 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 40 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 41 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Image 42 of 42
Miro Tahmassian, 01.02. 2013
Miro Tahmassian, 01.02. 2013

  Stránka vytvořena 14.05. 2012Poslední úprava 26.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.