!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Nature and Wildlife Museum of Iran
Darabad Nature and Wildlife Museum • Tehran Nature and Wildlife Museum • NWMI
  موزه طبیعت و حیات وحش ایران  •  موزه حیات وحش داراباد  •   وزه حیات وحش تهران
35°48'54"N, 51°29'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-IR-XX-0001A
     
 
Darabad
Museum st.
19568, Tehran
IRAN
 
+98 212290002
+98 212803539
 
+98 212288254
 
nature☼hamshahri.org
naturemusm☼neda.net
 
www.darabadmuseum.com  
 
dvoupatrové přírodopisné muzeum s akvárii, terárii, skleníkem ptáků a malou zoo v zahradě. Akvária: sladkovodní ryby Asie, Afriky a Jižní Ameriky a mořské ryby především z Perského zálivu. Terária: především jedovatí i nejedovatí hadi (např. zmije levantská, šírohlavec atd.) - včetně íránských endemitů, ale i ještěrky (např. blavor), želvy a obojživelníci (mezi nejzajímavější patří endemitský čolek luristánský - Neurergus kaiseri). Skleník: slípky modré, labutě, bažanti, kachny, papoušci... Zoo: především velké kočky (lvi, levharti perští i afričtí a snad i íránští gepardi...), ale i makaci, kozy bezoárové, plameňáci, vodní ptáci, holubi, pávi, bažanti, papoušci, domácí drůbež atd.

Two-story Museum of nature with aquariums, terrariums, greenhouse of birds and a small zoo in the garden. Aquariums: freshwater fish of Asia, Africa and South America and marine fish especially from the Persian Gulf. Terrariums: mainly venomous and non-venomous snakes (such as Levantine viper, Montpellier snake etc.) - including Iranian endemic species, but also lizards (eg. legless lizard), tortoises and amphibians (one of the most interesting is endemic Luristan newt - Neurergus kaiseri). Glasshouse: swamphens, swans, pheasants, ducks, parrots... Zoo: mainly big cats (lions, Persian and African leopards and perhaps also Iranian cheetahs...), but also macaques, Bezoar ibexes, flamingos, waterfowl, pigeons, peacocks, pheasants, parrots, domestic fowls etc.

muzeum se spoustou zajímavých exponátů (např. vyhubený tygr kaspický) - 8 sálů:  1) jv. Asie, Evropa a S. Amerika ; 2) ptáci a savci sz. Íránu; 3) ptáci a savci stř. a j. Íránu ; 4) savci Afriky ; 5) a 6) akvária, terária a skleník ptáků ; 7) geologie a paleontologie ; 8) motýli, pavouci a štíři. Knihovna s více než 2500 svazky knih o zvířatech, rostlinách, geologii a ekologii (v perštině a angličtině); amfiteátr se vzdělávacími ekologickými filmy, letní kino, zverimex

the museum with many interesting exhibits (eg extinct Caspian tiger) - 8 halls: 1) SE Asia, Europe and N. America, 2) birds and mammals of NW Iran, 3) birds and mammals of Central and southern Iran, 4) mammals of Africa, 5) and 6) aquariums, terrariums and birds greenhouse; 7) geology and paleontology; 8) butterflies, spiders and scorpions. Library with more than 2500 volumes of books about animals, plants, geology and ecology (in Persian and English); amphitheater with educational environmental films, open-air cinema, pet shop

bufet, restaurace
buffet, restaurant

1993 (1372 podle íránského kalendáře)
1993 (1372 in accordance with Iranian calendar)

městská
municipal

1,2 ha - celý pozemek (2500 m2 - jen muzeum)
1,2 ha - the whole area (2500m2 - the museum only)


1) Description of Nature Wildlife Museum of Iran

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
cca 2000
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 14.05. 2012Poslední úprava 14.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.