!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Pardisan Wildlife Park
Pardisan Forest Park • Shahrak-e Gharb's Forest Park
 پارک جنگلی شهرک غرب  [Pārk-e Dschangali-ye Schahrak-e Gharb]پارک جنگلی پردیسان [Pārk-e Dschangali-ye Pardysan]
35°44'24"N, 51°21'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0014A
     
 
Pardisan Park
1111, Tehran
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
víceúčelový park se zoo (Wildlife Park). Lvi, přímorožci, daňci, kozorožci, osli, rysi, manuli, jeřábi, kachny, labutě, pelikáni...

multipurpose park with a zoo (Wildlife Park). Lions, oryxes, fallow deer, ibexes, donkeys, lynxes, manuls, cranes, ducks, swans, pelicans...

v parku je i muzeum biodiverzity, divadlo, hřiště a několik dalších zařízení
in the park there is also Biodiversity museum, theatre, playground and several other facilities

N/A

N/A

městský
municipal

270 ha (Pardisan Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.