!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran Saiee Park Zoo
 باغ وحش پارک ساعی تهران
35°44'08"N, 51°24'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0019B
     
 
Saiee Park
Vali-e Asr str
Tehran
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
park.saee☼yahoo.com
 
N/A
 
původně soukromý (?) lesopark, který byl v roce 1955 převeden na město. Později zde byla zřízena i malá zoo - králíci, ovce, veverky, papoušci, pávi, vodní ptáci...

originally a private (?) forest park, which was transferred to the municipality in 1955. Later a small zoo was created here - rabbits, sheep, squirrels, parrots, peacocks, waterfowls...

N/A

N/A

1945

N/A

15 ha (Saaie Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 15.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.