!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tehran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTeheran ; Tehrān  تهران [Tehrān]  تهرون [Tehrūn]  تاران [Tạrạn]  ܛܗܪܐܢ [Ṭhrʾn]   Teherán

historicky historically Ray; Rajj


Tehran Bird Park
Lavizan Bird Park • Zehran Bird Garden
 باغ پرندگان تهران  •  باغ پرندگان لویزان
35°46'24"N, 51°31'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0017A
     
 
Lavizan Park
Koohestan St.
District 4
Tehran
IRAN
 
+98 77075210
+98 77075214
+98 77075215
 
N/A
 
N/A
 
www.tehranbirdsgarden.blogfa.com  
 
nový obrovský ptačí park - největší nejen v Íránu, ale na celém Blízkém východě. Stavba začala v roce 2011, park byl otevřen v dubnu 2013. Jedna obrovská voliéra s plochou 6,2 ha!!! - pro létající ptáky, zbytek parku pro nelétavé ptáky.
Pštrosi, dravci, papoušci, tukani, turaka, pelikáni, plameňáci, vodní ptáci, bažanti, pávi... Plánováno je okolo 250 druhů ptáků a asi 20.000 kusů!!!

new huge bird park - the largest not only in Iran, but in the whole Near East. The construction began in 2011, the park was opened in April 2013. One huge aviary with area of 6.2 ha!!! - for flying birds, the rest of the park is for non-flying birds.
Ostriches, raptors, parrots, toucans, turacos, pelicans, flamingos, waterfowl, pheasants, peacocks... Planned is around 250 species of birds and about 20,000 specimens!!!

další atrakce v parku
other attractions in the park

restaurace, kavárna
restaurant, café

28. dubna 2013
28th April 2013

městské
municipal

22 ha
22 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 15.05. 2012Poslední úprava 24.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.