!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Urmia

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading

Orumieh ارومیه‎ [Urmia اورمیه [Urmiyah], اورمو [Urmu]   ورمێ [Ûrmiye ܐܘܪܡܝܐ   Urmu, Urmiyə  Ուրմիա [Urmia]  Kirmaşan  Urmiye  Orumíje

Poznámka: zoo leží asi 20 km od Urmie směrem k jezeru Urmia, ale přesná lokace není známa • Note: the zoo lies about 20 km frm Urmia city to Urmia lake, but exact locatin is unknown


Urmia Zoo Dorna
 باغ وحش درنا ارومیه 
27°40'16"N, 45°10'46"E
 
přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
Poznámka: zoo leží asi 20 km od Urmie směrem k jezeru Urmia, ale přesná lokace není známa • Note: the zoo lies about 20 km frm Urmia city to Urmia lake, but exact locatin is unknown

   
AS-IR-XX-0070A
     
 
Urmia
20 km road to Urmia lake
IRAN
 
+98 9111354792
+98 9111313370
 
N/A
 
N/A
 
www.dorna-zoo.blogfa.com  
 
plošně největší zoo Íránu - lvi, vlci, psi, mývali, opice, velbloudi, koně, gazely, jeleni, ovce, veverky, pštrosi, dravci, sovy, slípky, jeřábi, vodní ptáci, pávi, slepice...

area-largest zoo of Iran - lions, wolves, dogs, raccoons, monkeys, camels, horses, gazelles, deer, sheep, squirrels, ostriches, raptors, owls, swamphen, cranes, waterfowl, peacocks, chickens...

N/A

kavárna
café

asi okolo 2003
may be around 2003

N/A

107 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 27.08. 2016Poslední úprava 27.08. 2016 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.