!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zahedan

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingZāhedān; Zahidan; Zaidān; Zāhedān-e Yek زاهدان ‎  [Zāhedān]   Záhedán

dříve • formerly Dowzdāb ;Duzdāb ; Duzdāp


Mini-Zoo of Brass Recreational Complex
 مینی باغ وحش مجتمع تفریحی براسان‎ ‎‎
29°29'03"N, 60°48'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IR-XX-0024B
     
 
Zahedan - Nostrat Abad rd, 5 km
Zahedan
IRAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo v rekreačním komplexu - medvědi, lamy, velbloudi, ovce, nějací ptáci a podobně. K dispozici je jen velmi málo informací

small zoo in recreational complex - bears, llamas, camels, sheep, some birds and so on. Only very few information is at disposal.

jízda na koních, zábavní park, mešita...
horse riding, amusement park, mosque

restaurace, tradiční čajovny
restaurants, traditional teahouses

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.05. 2012Poslední úprava 16.05. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.