!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Semiz-Bel

Семиз-Бел [Semiz-Bel]  Семиз-Бель [Semiz-Bel']


† Semiz-Bel Nursery of Birds of Prey
Питомник хищных птиц Семиз-Бель [Pitomnik khyshchnykh ptits Semiz-Bel]
42°14'24"N, 75°49'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-KG-XX-0007B†
     
 
Semiz-Bel
KYRGYZSTAN
 
- - -

v únoru 1980 bylo v prostorách Kyrgyzského lesnického (mysliveckého) hospodářství Ministerstva zemědělství SSSR v obci Semiz-Bel zřízeno chovné centrum vzácných a ohrožených druhů dravých ptáků (hlavně orel skalní středoasijský, raroh velký a orlosup bradatý). V březnu 1982 bylo (pro nedostatek financí a odlehlost místa) centrum přestěhováno do Okské rezervace (Rusko). Centrum v Semiz-Belu mělo být později transformováno na pobočku, ale nedošlo k tomu.

In February 1980, Breeding centre of rare and endangered birds of prey (mainly Central Asian golden eagle, saker falcon and bearded vulture) was created in the premises of the Kyrgyz Forestry (Hunting) Farm of the USSR Ministry of Agriculture in Semiz-Bel. In March 1982 (due to lack of finances and remoteness of the site), the Centre was moved to Oka Reserve (Russia). The Semiz-Bel centre should be later transformed into a branch, but it did not happen.

únor 1980
February 1980

březen 1982
March 1982

státní
state

N/A

N/A

N/A

0 0 0 N/A
0 N/A 0
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2018 Poslední úprava 01.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.