!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Neelum

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingNeelam ; Nilam  نیلم [Nīlam]   Nílam


Neelum Zoo
 
34°39'30"N, 73°56'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Neelum Village
Azad Jammu and Kashmir
PAKISTAN
 
N/A

v rámci turistického servisu horského regionu Azád Džammú a Kašmíru, vláda vytváří turistický rezort ve vesničce Neelum. Součástí rezortu je i park a malá zoo. V současné době by měla být zoo již ve výstavbě, ale podrobné informace nejsou k dispozici.

the government is creating a tourist resort in small village Neelum, in frame of tourist service of mountain region of Azad Jammu and Kashmir. Part of the resort is also park and small zoo. Currently (2012) the zoo is already under construction, but more detailed information is not available.

vesnice Neelum je důležitým bodem na turistické trase údolím Neelum (se státním turistickým motorestem)
Neelum village is an important point in the tourist route through Neelum Valley (with a state tourist rest house)

N/A

AJK Forestry Department

N/A
 
N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2012 Poslední úprava 24.06. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.