!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gilgit

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading گلگت [Gilgit]  گلگت [Gilgit]  Gilt  Geelt   गिलगित [Gilagita]

 historicky • historically: Sargin ; Gilit ; Sargin - Gilit


Gilgit Zoo
 
33°54'16"N, 73°22'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Gilgit - Jutial
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

zoo je sice uvedena portálu Wikimapia, jiné informace o její existenci však nejsou k dispozici

although the zoo is mentioned in the Wikimapia portal, another information about its existence is not available

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2012 Poslední úprava 24.06. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.