!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jamshoro

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading جامشورو [Jāmshoro]  ڄام شورو [J`āmshoro]   जमशोरो [Jamaśōrō]


Jamshoro Zoo Lawn
 
25°25'08"N, 68°15'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Hosho Road
Jamshoro
PAKISTAN

University of Sindh, Dept. of Zoology
Allama I.I.Kazi Campus,
Jamshoro-76080, Sindh
PAKISTAN
 
University of Sindh, Dept. of Zoology
+92 22921318190
 
N/A
 
chair.zoo☼science.usindh.edu.pk
 
University of Sindh - Department of Zoology: www.usindh.edu.pk/...

údajně malá zoo Katedry zoologie Univerzity Sindhu. Více informací není k dispozici

reportedly small zoo of Department of Zoology of University of Sindh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 06.07. 2012 Poslední úprava 06.07. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.