!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lahore

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingLāhaur  لاہور [Lāhaur]  لہور [Lahōr]  لہور [Lahōr]  لوہوٗر [Lôhūr]   لاهور [Lāhaur]  ਲਾਹੌਰ [Lahōr]  लोहूर [Lôhūr]  लाहौर [Lāhaura]  Láhaur


DHA EME Mini Zoo
 
31°26'06"N, 74°12'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
DHA City, EME Sector
Lahore
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

mini zoo ve veřejném parku Lahorského sídliště DHE (sektor EME)... Informace nejsou dostupné - k dispozici je jen několik fotek voliéry s ptáky (zřejmě pávy). Pravděpodobně nejde o minizoo, ale jen jednu voliéru.

mini zoo in public park of Lahore Housing Estate - DHE (EME Sector)... Information is not available - only several photos of aviary with birds (probably peacocks). Perhaps it is not a mini-zoo, but only one aviary.

dětské hřiště
children's playground

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 16.06. 2012 Poslední úprava 16.06. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.