!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nushki

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading نوشکی‎‎  [Nushki نوشکي  [Nushki]   Nuški


Nushki Wildlife Centre
Wildlife Centre of Abdul Sattar
29°32'09"N, 66°00'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Nushki
Balochistan
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A

údajně malá ptačí (nebo převážně ptačí) zoo, kterou zřídil Abdul Sattar... Místní ptáci jako drop obojkový apod. Jiná zmínka než ve Wikimapii však neexistuje

reportedly small bird (or mainly bird) zoo, which was made by Abdul Sattar... Local bird such as Houbara bustard and so on. However another mention then in Wikimapia doesn't exist.

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 08.07. 2012 Poslední úprava 08.07. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.