!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sukkur

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingSakharu سکھر  [Səkhər]  سکر [Səkhər]

dříve  formerly: Aror اروڑ  ; Bakar


Sukkur Public School Zoo
 
27°42'12"N, 68°50'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Public School road
Sukkur
PAKISTAN
 
Public School:
+92 719310715
 
N/A
 
Public School:
pss_suk☼yahoo.com
 
Sukkur Public School: www.pssukkur.edu.pk

malá školní zoo - údajně ve špatném a chovatelsky nevyhovujícím stavu - zděné klece s částí přední stěny z pletiva... Pro zařazení do databáze není dostatek informací.

small school zoo - reportedly in poor condition, unsuitable for breeding - brick cages with part of the front wall of netting... For listing in the database is not enough information

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 06.07. 2012 Poslední úprava 06.07. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.