!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Attock

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading  اٹک [Aṭok अटक [Aṭaka

dříve • formerly  Campbellpur
přesná lokace není známa - může jít i o kterékoli jiné místo v distriktu Attock
• exact location is not known - it can be also any other place in Attock district


Attock Wildlife Park
 
N/A *1 přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0057A
     
 
Attock district
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
wildlife park ležící někde v distriktu Attock (přesné umístění není známo). K dispozici je jen velmi málo informací

wildlife park located somewhere in Attock district (exact location is not known). Only very little information is available.

N/A

N/A

N/A

Punjab Wildlife and Parks Department

N/A

N/A

N/A

0 0 0 8 / 62
(2004)
0 7 / 43 1 / 19
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 06.07. 2012Poslední úprava 06.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.