!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bahawalpur

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBhāwalpur  بہاولپور [Bhāwalpur]  बहावलपुर [Bahāvalapura]  Bahávalpur


Bahawalpur Zoo
   بہاولپور چڑیاگھر
předešlé názvy  •  former names
Sher Bagh (= Lion Garden) • (URD) شیر باغ
29°24'10"N, 71°40'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0008A
     
 
Jail Road
Bahawalpur
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách města • on the city site: www.mybahawalpur.com/...  
 
zoo byla založena roku 1942 a dnes je mixem starých klecí s novějšími výběhy -  lvi, tygři, šakali, hyeny cibetky, medvědi, opice, zebry, antilopy, jeleni, lamy, mufloni, klokani, pelikáni, jeřábi, papoušci, bažanti, vodní ptáci, pávi, krokodýli, želvy, akvárium...

the zoo was founded in 1942 and today is mix of old cages with newer enclosures - lions, tigers, jackals, hyenas, civets, bears, monkeys, zebras, antelopes, deer, llamas, moufflons, wallabies, pelicans, cranes, parrots, pheasants, waterfowl, peacocks, crocodiles, tortoises, aquarium...

dětské hřiště a mnoho zábavních atrakcí, muzeum (vycpaná zvířata)
children's playground and many amsement attractions, museum (stuffed animals)


1942 (by Nawab Sadiq Muhammad Khan Abbasi)

1942 - 1955 Aaamir of Bahawalpur; 1955 - 1977 Department of Agriculture; 1977 - 1982 Department of the Live Stock Punjab; 1982 → Government of Pakistan

10 ha

N/A

N/A

0 0 0 64 / 915
(2004)
2 / 8 35 / 705 27 / 202
 
cca 2005
           
 

 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoosN/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2012Poslední úprava 18.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.