!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Balkasar

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBalkassar   بلکسر [Balkasar]


Balkasar Research Complex
 
32°56'20"N, 72°40'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0067B
     
 
Balkasar
PAKISTAN

BioResource Research Centre:
House No: 34, Bazaar Road G-6/4
Islamabad
PAKISTAN
 
BioResource Research Centre:
+92 512831321
+92 512278044
 
BioResource Research Centre:
+92 512275899
 
BioResource Research Centre:
pbrc☼pbrc.edu.pk
 
na stránkách BRC (Biorescue Research Centre) • in the site of BRC (Biorescue Research Centre): www.pbrc.edu.pk/...    
 
komplex byl vytvořen organizací WSPA (Světová společnost na ochranu zvířat) a BRC (Výzkumné centrum biozdrojů) především jako rezervace pro medvědy, kteří byli nelegálně používané k tzv. bear-baiting (boje uvázaného medvěda, často zbaveného špičáků a s upilovanými drápy s bojovými psy). První podobné zařízení bylo vytvořeno v roce 2001 v Kund Parku, ten byl poničen povodní (2010) a mnoho zvířat uhynulo. Zachránění medvědi byli převezeni právě do Balaksaru. Stavba komplexu začala 2009, zatím zde jsou dva rozlehlé výběhy a veškeré příslušenství (karantény, klinika, kancelář atd.), ale i zařízení pro výzkum dalších savců, ptáků, plazů a obojživelníků.

the complex was created by WASPA (World Society for the Protection of Animals) and BRC (Bioresource Research Centre) mainly as a sanctuary for bears, which were illegally used for so-called bear-baiting (fighting of tethered bear,  often with removed canine teeth and claws filed dawn with fighting dogs). The first such facility was created in 2001 in Kund Park that was damaged by floods (2010) and many animals died. Saved bears were moved just to Balaksar. Construction of the complex began in 2009, for now there are two large enclosures and all facilities (quarantine, clinic, office etc.) as well as facilities for research of other mammals, birds, reptiles and amphibians.

N/A

N/A

stavba začala 2009; otevřeno 2010
building began 2009; opened 2010

BRC (Bioresource Research Centre) and WSPA (World Society for the Protection of Animals)

25 ha

N/A

1) About Balkasar Research Complex

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2012Poslední úprava 07.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.