!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Islamabad

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingIslāmābād   اسلام آباد [Islām Ābād]  اسلام آباد [Islām Ābād]  ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ [Islāmābāda]  इस्लामाबाद [Islāmābāda]  Islamábád


Lake View Park
Islamabad / Rawala Lake View Park • Rawal Lake View Point • Rawal Lake Promenade
    مرغزار چڑیا گھر اسلام آباد
33°42'56"N, 73°07'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-PK-XX-0040A
     
 
Lake Park road
44000, Islamabad
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
rekreační a zábavní park ležící na břehu jezera (přesněji řečeno vodní nádrže) Rawal. Součástí parku je i průchozí voliéra s mnoha druhy ptáků (bažanti, koroptve, papoušci, hrdličky, holubi, okrasní ptáci...), výběhy ptáků jeřábů, pávů, vodních ptáků apod. a velbloudi, poníci (pro ježdění).

recreational and amusement park lying on the shore of Rawal Lake (more precisely water reservoir). Part of the park is also walk-in aviary with many species of birds (pheasants, partridges, parrots, doves, pigeons, ornamental birds...), enclosures of cranes, peacocks, waterfowl etc. and camels and ponies (for riding).

množství atrakcí zábavního parku, sportoviště, vláček, botanická zahrada, jízda na ponících a velbloudech
numbers attractions of amusement park, sport fields, passenger train, botanical garden, pony and camel riding

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

N/A

městská
municipal

10,1 ha (z toho 1,5 ha voliéra)
10,1 ha (1,5 ha of that is an aviary)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
cca 2010
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 21.06. 2012Poslední úprava 21.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.