!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jehangira

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading جهانگيره [Jehāngīra] جانګيره [Jāngīra Džehángíra


Kund Park
Kund Wildlife Park • Kund Park Sanctuary • Sehr Gaa
کنڈ پارک [Kunḍ Pārk]   کنډ پارک [Kunḍ Pārk]
33°55'54"N, 72°14'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-PK-XX-0066A
     
 

Kund park road
Jehangira
PAKISTAN

 

+92 3469567574
+92 3455339581

 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
zábavní park a zoo ležící na soutoku řek Kábul a Indus - na úzkém trojúhelníku přímo mezi oběmi řekami (na hranici Pňdžábu a Chajbar Paštúnchwy). Zoo byla otevřena v roce 2001 organizací WSPA (Světová společnost na ochranu zvířat) jako rezervace pro medvědy, kteří byli nelegálně používané k tzv. bear-baiting (boje uvázaného medvěda, často zbaveného špičáků a s upilovanými drápy s bojovými psy). Nyní jsou zde medvědi, levharti, jeleni, mufloni, antilopy, bažanti, koroptve, pávi, vodní ptáci, jeřábi...
V roce 2010 byl téměř celý park poničen povodní a mnoho zvířat uhynulo, následně WASPA otevřela druhou medvědí rezervaci (nejen pro medvědy) v Balkasaru.

amusement park and zoo located in the at the confluence of the rivers Kabul and Indus - in a narrow triangle just between the both rivers (on the border of Punjab and Khyber Paktunkhwa). The zoo was opened in 2001 by WASPA (World Society for the Protection of Animals) as a sanctuary for bears, which were illegally used for so-called bear-baiting (fighting of tethered bear,  often with removed canine teeth and claws filed dawn with fighting dogs). Now there are bears, leopards, deer, moufflons, antelopes, pheasants, partridges, peacocks, waterfowl, cranes...
2010, nearly the whole park was damaged by flood and many animals died, afterwards WASPA opened second bear sanctuary (not only for bears) in Balaksar.

množství aktivit - zábavní park, lanovka, rybaření, jízda na lodičkách, camping...
many activities - amusement park, cable car, fishing, boating, camping...

restaurace
restaurant

park: N/A - by Peshawar Development Authority
zoo (sanctuary): 2001 (by WSPA - World Society for the Protection of Animals + Khyber Pakhtunkhwa Wildlife Department)

park: STC (Sarhad Tourism Corporation); původně Peshawar Development Authority; zoo a sanctuary: Khyber Pakhtunkhwa Wildlife Department, WSPA (World Society for the Protection of Animals) a BRC (Bioresource Research Centre)

the park: STC (Sarhad Tourism Corporation); originally Peshawar Development Authority; zoo a sanctuary: Khyber Pakhtunkhwa Wildlife Department, WSPA (World Society for the Protection of Animals) and BRC (Bioresource Research Centre)

71 ha celý park, z toho 12 ha medvědí sanctuary
71 ha whole park, 12 ha of that is the bear sanctaury

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2012Poslední úprava 07.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.