!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jhang

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading جھنگ [Jhang]  چنگ [Cẖang Džhang


Shakarganj Zoo
 
31°14'02"N, 72°19'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0054A
     
 
Toba road
Jhang
PAKISTAN
 
Shakarganj Mills Limited:
+92 477652801-5
 
Shakarganj Mills Limited:
+92 477652811
 
Shakarganj Mills Limited:
info☼shakarganj.com.pk
 
Shakarganj Mills Limited: www.shakarganj.com.pk    
 
malá zoo provozovaná velkou cukrovarskou společností Shakarganj Mills Limited přímo v jejích prostorách. Opice, nilgau, pávi

small zoo managed by great sugar-making company Shakarganj Mills Limited just in its area. Monkeys, nilgai, peacocks...

N/A

N/A

N/A

Shakarganj Mills Limited

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 06.07. 2012Poslední úprava 06.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.