!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kachura

většina zdrojů uvádí • most of sources mention: Skardu


Shangrila Zoo Skardu
 
35°25'35"N, 75°27'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0076A
     
 
Shangrila Resort
Skardu
Gilgit-Balistan
PAKISTAN
 
+92 5815454941 - 2
+92 5831458501 - 2
 
N/A
 
reservations☼shangrilaresorts.com.pk
 
www.shangrilaresorts.com.pk/...  
 
zoo rezortu Shangrila ležícího na břehu jezera Lower Kachura poblíž vesničky Kandore (asi 25 km od Skardu). Rysy, jeleni, kozorožci, kozy šrouborohé, bažanti, koroptve, pávi, vodní ptáci...

zoo of Shangrila resort located on the bank of Lower Kachura Lake near small village Kandore (about 25 km from Skardu). Lynxes, ibexes, markhors, pheasants, partridges, peacocks, waterfowl...

pstruží farma, ubytování (drahé), helipad, výhled na nejvyšší hory - Broad Peak (také K3, 8051 m), Gašerbrum I (také Hidden Peak nebo K5, 8080 m), Gašerbrum II (také K4, 8035 m), Gašerbrum III (7952 m), Gašerbrum IV (7925 m) a mnoho dalších menších (6000 - 7800 m)

trout farm, accommodation (expensive), helipad, view of the highest peaks - Broad Peak (also K3, 8051 m), Gasherbrum I (also Hidden Peak or K5, 8080 m), Gasherbrum II (also K4, 8035 m), Gasherbrum III (7952 m), Gasherbrum IV (7925 m) and many others lesser (6000 - 7800 m)

restaurace Lakeview, Pagoda, kavárna DC-3 (v letadle), Tandori Village (barbeque)
Lakeview and Pagoda restaurants, DC-3 cafeteria (in the plane), Tandori Village (BBQ)

1983 (Shangrila Resort)

Shangrila Resort

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2012Poslední úprava 24.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.