!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karachi

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingKarācī  کراچی [Ḵrạcẖḭ] ڪراچي [Krạcẖi]   کَرٲچی [Ḵarạcẖi]   کراچۍ  [Ḵrạcẖạy कराची [Karācī]  કરાચી [Karācī]  Karáčí

historicky • historically:   Kulachi


Tazz Mini Zoo
 
24°55'54"N, 67°03'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0032B
     
 
Federal B Area, Block 10
Gulberg Town
Karachi
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká, více méně, dětská zoo - pštrosi, pávi, papoušci, drůbež a další zvířata (většinou hladící)

tiny, more or less, petting zoo - ostriches, peacocks, parrots, fowl and other animals (mainly pets)

N/A

N/A

N/A

městská (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 17.06. 2012Poslední úprava 17.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.