!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kohat

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading کوھاٹ [Kohā]   کوہاٹ [Kohā کوهاټ [Kohā Kohát


Kotal Wildlife Park and Pheasantry
 
33°37'33"N, 71°27'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0070A
     
 
Kotal road
Kohat
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
wildlife park a bažantnice ležící severně od Kohátu. Antilopy, jeleni, ovce stepní (urial) apod., v bažantnici 4 druhy bažantů.

wildlife park and pheasantry located in the north of Kohat. Antelopes, deer, urials and so on, 4 species of pheasants in the pheasantry.

N/A

N/A

1989 / 90 Wildlife Park, bažantnice později
1989 / 90 Wildlife Park, the pheasantry later

Punjab Wildlife and Parks Department

60 ha (podle jiného zdroje 100 ha), z toho bažantnice 0,05 ha (500 m2)
60 ha (100 ha according to another source), of that the pheasantry is 0.05 ha (500 m2)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 08.07. 2012Poslední úprava 08.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.