!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lahore

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingLāhaur  لاہور [Lāhaur]  لہور [Lahōr]  لہور [Lahōr]  لوہوٗر [Lôhūr]   لاهور [Lāhaur]  ਲਾਹੌਰ [Lahōr]  लोहूर [Lôhūr]  लाहौर [Lāhaura]  Láhaur


Lahore Birds Zoo
 
31°22'55"N, 74°10'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0024B
     
 
Central Blvd W
Executive Lodges
Bahria Town, Lahore
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
maličká ptačí zoo ve veřejném parku - komplex voliér rozmístěných do tvaru šestiúhelníku uprostřed parku

tiny bird zoo in public park - a complex of aviaries arranged to the shape of hexagon in the centre of the park

nádherný park
beautiful park

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 16.06. 2012Poslední úprava 16.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.