!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mingora

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingMingawara ; Mangora ; Mingaora مینگورہ [Mīngora]  مینگورا [Mīngorā]  مینګورہ  [Maingora]  Míngora


Fizaghat Pheasantry
Fiza Ghatt Pheasantry
34°47'31"N, 72°22'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0072A
     
 
Bahrain road (?)
Mingora
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
velmi populární veřejná bažantnice na okraji Migory v místě zvaném Fizaghat. Bažantů, koroptve

very popular public pheasantry in the outskirt of Mingora in the place called Fizaghat. Pheasants, partridges

N/A

N/A

1997

Khyber Pakhtunkhwa Wildlife and Parks Department

0,1 ha

N/A

N/A

0 0 0 11 / ?
(2009)
0 11 / ? 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 08.07. 2012Poslední úprava 08.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.