!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rawalpindi

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingRāwalpindī راولپنڈی [Rāwalpindī]  ਰਾਵਲਪਿਂਡੀ [Rāvalapiṇḍī रावलपिंडी [Rāvalapiṇḍī Rávalpindí

lokálně se užívá zkrácený název • locally is used shorter name: Pindi


Butterfly Valley Mini Zoo
 
33°31'08"N, 73°07'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0049B
     
 
Butterfly Valley
Bahria Town
Rawalpindi
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
minizoo restaurace v golfovém resortu Butterfly Valley

mini-zoo of restaurant in Butterfly Valley Golf resort

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 05.07. 2012Poslední úprava 05.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.