!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rawalpindi

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingRāwalpindī راولپنڈی [Rāwalpindī]  ਰਾਵਲਪਿਂਡੀ [Rāvalapiṇḍī रावलपिंडी [Rāvalapiṇḍī Rávalpindí

lokálně se užívá zkrácený název • locally is used shorter name: Pindi


Jungle World
Jungle Theme Park and Zoo
předešlé názvy  •  former names
Jungle Kingdom
33°34'01"N, 73°05'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-PK-XX-0010A
     
 
Ayub National Park
G.T. Road
46000, Rawalpindi
PAKISTAN
 
+92 515519658
 
+92 515513617
 
director☼jungleworld.com.pk
 
www.jungleworld.com.pk  
 
zábavní park a zoo ležící v NP Ayub. Velmi oblíbená a populární turistická atrakce (rekordní denní návštěvnost asi 32.000). Většinou velké moderní výběhy - tygři (i bílí), lvi, levharti, medvědi, opice, antilopy, zebry, lamy, jeleni, stepní ovce (urail), klokani, pštrosi, bažanti, pávi, pelikáni, vodní ptáci, papoušci...

theme park and zoo lying in Ayub National Park. Very popular tourist attraction (record daily attendance about 32,000). Mostly large modern enclosures - tigers (also white), lions, leopards, bears, monkeys, antelopes, zebras, llamas, deer, urials, kangaroos, ostriches, pheasants, peacocks, waterfowl, parrots...

obchod se suvenýry, množství atrakcí zábavního parku, Národní park Ayub (kde je i Akvárium, Ptačí výběhy, Hadí dům, Play Land atd.)
souvenir shop, numbers attractions of the theme park, Ayub National Park (where is also Aquarium, Bird enclosures, Snake House, Play Land etc.)

restaurace, bary, kavárny, kiosky
restaurants, bars, cafeterias, kiosks

1993 (?)

soukromé (?)
private (?)

cca 20 ha (původně okolo 11 ha)
ca. 20 ha (originally around 11 ha)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 23.06. 2012Poslední úprava 23.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.