!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shogran

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading شوگران [Shogrān]  Šográn


Pine Park Shogran Mini Zoo
 
34°38'24"N, 73°27'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0046B
     
 
Pine Park Hotel
Shogran
Kaghan Valley
PAKISTAN
 

N/A

 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
minizoo lesního horského resortu Pine Park Shogran. Minizoo leží v nadmořské výšce 2300 m.n.m. a určená hlavně dětem - především různí ptáci (zřejmě hlavně bažanti)

mini-zoo of forest mountain resort Park Pine Shogran. The mini-zoo lies at altitude around 2300 m.a.s.l. and intended mainly for children - especially various birds (probably mainly pheasants)

Ubytování (velmi drahé). Údolí Kaghan je oblíbené turistické místo s nádhernou přírodou - vyhlášené jsou svěží louky a horské rybníky, ale i vodopády, ledovec, na dohled (do 5 km) jsou vrcholy jako Malika Parbat (5290 m), Makra (3586 m), Musa ka Musallah (4076 m)... Doprava do Shogratu je složitější - na posledních 5 mil z Kiwai je třeba jeep (nebo pěšky).

Accommodation (very expensive). Kaghan valley is a popular mountain tourist place with its beautiful nature - there are well-known fresh mountain meadows and ponds, but also waterfalls, glacier, in sight (up to 5 km) are peaks as Malika Parbat (5290 m), Makra (3586 m), Musa ka Musallah (4076 m) ... Transport to Shograt a bit more complicated - a jeep is necessary for the last 5 miles from Kiwa (or on foot).

restaurace, hotel
restaurant, hotel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2012Poslední úprava 24.06. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.