!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sulemanki

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingSulaimanke  سُلیمانکی  [Sulimānki]


Sulemanki Wildlife Park
 
30°022'51"N, 73°51'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0061A
     
 
Sulemanki
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
rozsáhlý wildlife park ležící u vesnice Sulemanki okolo stejnojmenného vodního díla (na konci kanálu Balloki - Sulemanki) na indické hranici. Opice, antilopy, jeleni, pštrosi, pávi....

extensive wildlife park located near Sulemanki village around Headworks of the same name (on the end of Balloki - Sulemanki canal) on the India border. Monkeys, antelopes, deer,  ostriches, peacocks...

dětské hřiště
children's playground

N/A

N/A

Punjab Wildlife and Parks Department

N/A

N/A

N/A

0 0 0 11 / 99
(2004)
0 7 / 54 4 / 45
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2012Poslední úprava 07.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.