!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tando Adam

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingTando Adam Khan   ٹنڈو آدم [Ṭanḍo Ādam] ;  ٹنڈو آدم خان [Ṭanḍo Ādam Khān Tando Ádam


Asif Farm
 
25°48'51"N, 68°40'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-PK-XX-0064A
     
 
Asif Farm House
Tando Adam
PAKISTAN
 

N/A

 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
rozsáhlá zemědělská farma výrazně orientovaná na turisty, pro které je zde mnoho atrakcí jako lovecké muzeum trofejí (hlavně asijská a africká fauna) nebo fontánový park... Největší atrakcí je ale malá zoo. Bohužel právě o zoo je nejméně informací.

extensive agricultural farm significantly oriented for tourists, for which there are many attractions such as hunting trophies museum (mainly Asian and African fauna) or fountain park... The greatest attraction is a small zoo. Unfortunately, least information is just about the zoo.

lovecké muzeum trofejí, fontánový park (mnoho rostlin a fontán - největší okolo 30 m), sady a farma (mango, banány, guáva, jujuba, zapota, zelenina, cukrová třtina, bavlna, luštěniny, rýže, obilí, mléčná farma)

hunting museum of trophies, fountain park (many plants and fountains - the highest around 30 m), orchards and farm (mango, banana, guava, ber, chiku, vegetables, sugar cane, cotton, pulses, rice, corn, dairy farm)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 07.07. 2012Poslední úprava 07.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.