!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vehari

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading  وہاڑی  [Vehāṛi Vehári


Vehari Wildlife Park
Vahari Zoo
   وہاڑی چڑیا گھر
30°02'16"N, 72°21'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-PK-XX-0060A
     
 
Zoo road
Vehari
PAKISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
údajně poměrně zanedbaný wildlife park zvaný častěji zoo, ležící v centru města Vehári. 10 ptačích klecí, 6 výběhů kopytníků apod. a ubikace opic a lvů. Lvi, jeleni, antilopy, opice, králíci, bažanti, pávi, vodní ptáci...

reportedly rather neglected wildlife park more often called zoo, located in city centre of Vehari. 10 bird cages, 6 enclosures of ungulates and so on and house of monkeys and lions. Lions, deer, antelopes, monkeys, rabbits, pheasants, peacocks, waterfowl...

dětské hřiště
children's playground

N/A

1988

Punjab Wildlife and Parks Department

6,5 ha

N/A

N/A

0 0 0 21 / 212
(2004)
0 14 / 139 7 / 73
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.07. 2012Poslední úprava 06.07. 2012 
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.