!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
* Jižní Osetie - de iure část Gruzie, de facto samostatná republika. Má funkční hranice, prezidenta, vlastní státní znak, vlajku atd., mluví se osetsky, rusky a gruzínsky a používá se ruský rubl.

* South Ossetia - de jure part of Georgia, de facto an independent republic. It has functional boundaries, president, own national emblem, flag etc., Ossetic, Russian and Georgian languages and the Russian ruble are used.
* Abcházie - de iure část Gruzie, de facto samostatná republika. Má funkční hranice, prezidenta, vlastní státní znak, vlajku atd., mluví se abcházsky a rusky a používá se ruský rubl a částečně i Abcházský apsar.

* Abkhazia - de jure part of Georgia, de facto an independent republic. It has functional boundaries, president, own national emblem, flag etc., Abkhas and Russian languages and the Russian ruble and partly also Abkhazian apsar are used.
  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map zobrazit v mapě Google
display in Google map

 
současné / zrušené zoo:   plánované a nezařazené zoo (chybí informace)   menažerie / "prazvěřince"   planned and non-listed (information missing)   current / abolished zoos:
kategorie: A   B C     více zoo v jednom městě nebo místě (počet zoo)   menageries / "pre-menageries"   more zoos in one city or place (number of zoos)   category: A   B C  

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.